Cyfarfod i Addoli ar y Sul cyntaf a'r trydydd ymhob mis, 10.30 am yn Bron y Gader, LL40.

Nis oes cyfarfod i blant ond croesawir hwy, cysylltwch a ni ymlaen llaw i drefnu hynny.

Cysylltiad ffôn 01341 422 635.