Cynhelir Cyfarfod Addoli, Trefaldwyn pob Sul yn y Ganolfan Gweithgarwch, School Bank, Trefaldwyn am 10.30 am.

Ar yr ail Sul ceir hanner awr o drafodaeth cyn y cyfarfod addoli fydd yn parhau wedyn am 45 munud. Pwnc trafod ar hyn o bryd yw darnau allan o Quaker Faith and Practice. Mae'r cwrdd yn agored i unrhyw un, dewch draw neu ffonio 01686 668745 am fwy o fanylion.

 

We have an English speaking study group which meets on the fourth Tuesday of the month, in one of the Member’s houses. For details ring 01686 668745.