Efallai y buasai yn fuddiol edrych ar  The Pales News  am fwy o wybodaeth a digwyddiadau. Gallai rhai ystyried dod yn gyfaill i'r Pales gan ei fod yn le arbennig angen cefnogaeth.


Ar ddydd Iau 30 Mai 2019 cynhelir digwyddiad yn Saesneg, Finding Inner Stillness - An Experiential Exploration following leads given in Advice & Queries 1 and 3, yn Nhy Cwrdd Dolobran, 10.00 yb gogyfer cychwyn 10.30 yb gan orffen 4.30 yp. Dewch ach bwyd – cynnigir te/coffi/bisgedi. Cyfraniad dewisol am y dydd £5 i Gwrdd Dolobran… Am fwy o wybodaeth ac I gifrestru cysylltwch a John Senior 01597 870277.