Efallai y buasai yn fuddiol edrych ar  The Pales News  am fwy o wybodaeth a digwyddiadau. Gallai rhai ystyried dod yn gyfaill i'r Pales gan ei fod yn le arbennig angen cefnogaeth.