Cyfarfod i Addoli ar y ail ar pedwerydd Sul yn Neuadd y Pentref, Pantperthog, am 10.30 am.

Nid oes cyfarfod i blant bob amser, ond cysylltwch a ni os y dymunwch ddod a phlant.

Cysylltu ar 10654 703 969.